TERAPIA RODZINNA

Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziaływują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi „sojusznikami” i „ekspertami” stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny.

Terapia rodzinna przeznaczona jest dla rodzin w sytuacji:

  • Kiedy odczuwamy, że problemy jednego z członków rodziny silnie wpływają na relacje z pozostałymi
  • Kiedy odczuwamy, że relacje w rodzinie przyczyniają się do problemów jednego z jej członków bądź je nasilają
  • Kiedy poszczególne osoby w rodzinie doświadczają trudności we wzajemnych kontaktach
  • Kiedy rodzina przeżywa jakiś kryzys życiowy
  • Kiedy ktoś z rodziny choruje na choroby przewlekłe, o których wiadomo w medycynie, że mają podłoże emocjonalne często związane z relacjami w rodzinie (choroby psychosomatyczne)
  • Kiedy rodziców niepokoi zachowanie ich dziecka
  • Kiedy rodzice przeżywają trudności wychowawcze
  • Kiedy rodzice mają poczucie, że tracą kontakt ze swoim dzieckiem lub że ten kontakt jest niezadowalający i chcieliby to zmienić

Praca nad problemami pojawiającymi się w rodzinie, polega na spotkaniach z całą rodziną. Na poczatku odbywają się spotkania konsultacyjne (do 3 spotkań). Następnie prowadzone są sesje terapeutyczne.Długośc trwania terapii zależy od wyznaczonych celów oraz zgłaszanego problemu i jest indywidualna dla każdej rodziny. Konsultacje i terapię zazwyczaj prowadzone są w duecie terapeutycznym tzw. koterapii, co jest zaleceniem i dobra praktyką terapii systemowej, co wyróżnia pracę w naszym gabinecie.


INFORMACJE

Terapię rodzinną prowadzi para terapeutów: mgr Katarzyna Kotulska oraz mgr Grzegorz Kompert

Spotkanie trwa 60 minut i kosztuje 240 zł (przy jednym terapeucie)/ 60 minut i kosztuje 300 zł (przy parze terapeutów)

Aby umówić się na spotkanie należy zadzwonić pod numer telefonu: 575-455-005, 730-009-616