mgr KATARZYNA KOTULSKA
Twórczyni gabinetu WIĘŹ
tel: 575-455-005


W gabinecie prowadzę:

- Psychoterapię osób dorosłych;
- Psychoterapię par i małżeństw;
- Psychoterapię rodzinną;
- Psychoterapię nastolatków;


- Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP
- Pracuje w nurcie systemowym oraz psychodynamicznym.

Obszary pracy:

- Zaburzeń nerwicowych (m.in. natrętne myśli, kompulsje). 
- Zaburzeń lękowych (m.in. fobie, ataki paniki, stany lękowe).
- Zaburzeń osobowości (m.in. borderline, osobowość     histeryczna, narcystyczna).
- Zaburzeń psychosomatycznych (dolegliwości somatyczne o  podłożu psychogennym np. migreny, bóle w klatce piersiowej).
- Zaburzeń nastroju ( min. depresja).
- Zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży (m.in. agresja, problem z rywalizacją w rodzeństwie, moczenie).
- Problemu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD).
- Trudności adaptacyjnych i rozwojowych u dzieci i młodzieży (m.in. trudności szkolne, fobia szkolna, trudności w grupie rówieśniczej).
- Trudności w relacjach (m.in. rodzinnych, małżeńskich, związkach partnerskich ).
- Trudności w relacjach matka - dziecko.

Wykształcenie:

- FUNDACJA ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU SPECJALIZACJA: Pięcioletni kurs psychoterapii przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
- UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI KRAKÓW Kierunek: pedagogika Specjalizacja: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- KRAKOWSKA SZKOŁA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ: Roczny Kurs Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kwalifikacje uzupełniające, szkolenia, konferencje.

- "Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych" Organizator: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
- Letnie Seminarium Psychoanalityczne Organizator: Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej
- V Śląskie Warsztaty Psychoterapii Innowacje i kreatywność w psychoterapii - stare w nowym, nowe w starym Organizator: Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, , Filia Śląska Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystw
- Konferencja szkoleniowa:I Śląskie spotkania z psychoterapią Rodzin i Par "ZBUDOWAĆ PRZYMIERZE " Organizator: Ośrodek Terapii Rodzin i Par Gliwice i Uniwersytet SWPS Katowice
- KRÓTKOTERMINOWA TERAPIA PAR -ZDROWIENIE W UZALEŻNIENIU Organizator: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, PARPA Warszawa
- Studium Psychoterapii Par Organizator: Wrocławski Instytut Psychoterapii
- Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców, Organizator: REGIONALNY OSRODEK METODYCZNO-EDUKACYJNY „METIS”
- Kurs Interwencji Kryzysowej Organizator: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
- Studium terapii grupowej i treningu interpersonalnego specjalność praca z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi Organizator: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
- Psychoterapia dzieci i młodzieży ujęcie poznawczo behawioralne Organizator: OŚRODEK TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ W KRAKOWIE
- Szkolenia w zakresie :specjalistyczne techniki terapeutyczne Organizator: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
- Szkolenia w zakresie całościowej terapii ericksonowskiej Organizator: POLSKI INSTYTUT ERICKSONOWSKI W KATOWICACH
- Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży –sposoby postępowania i metody pracy Organizator: CENTRUM EDUKACYJNE PROFILAKTYKI PROBLEMOWEJ FUNDACJI ETOH
- Treningowa , analityczna terapia grupowa Organizator: ODZDZIAŁ LECZENIA NERWIC I ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI KATEDRY PSYCHIATRII UJ
- Studium Pomocy Psychologicznej Organizator: INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA W WARSZAWIE
- Grupa edukacyjno-warsztatowa na temat zaburzeń lękowych Organizator: REGIONALNY OSRODEK METODYCZNO-EDUKACYJNY „METIS”
- Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Organizator: CENTRUM SZKOLEŃ I PSYCHOEDUKACJI INSTYTUTU PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym szkolenie II-go stopnia Organizator: OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE dla OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
- Studium socjoterapii Organizator: „SUPEREGO” OŚRODEK PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Organizator: INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA W WARSZAWIE

Doświadczenie:

- 20-letnie doświadczeniem w pracy z dorosłymi, dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami.

- OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

Główny Specjalista ds. Pomocy Rodzinie;
Koordynator Świetlicy socjoterapeutycznej;
Udzielanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dzieciom i rodzinom; Konsultacje zespołu wychowawczego;
Poradnictwo rodzinne;Praca z osobami w kryzysie ( konflikty, rozwody, żałoba itp.);
Prowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży; Organizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców;
Autorka i realizatorka programów: AKADEMIA DOBREGO RODZICA, POLIGON RODZICA. ROZWODOWY ROLLERCOASTER;
Pomoc osobom doświadczającym przemocy;
Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami z terenu miasta Jaworzna.

- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA :

Psychoterapia dzieci i młodzieży, Terapia rodzin, Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, Konsultacje rodzicielskie, Diagnoza pedagogiczna

- C.M.T. SP. Z O.O. - CONSULTING MANAGEMENT: Realizacja projektów społecznych - trener warsztatów umiejętności rodzicielskich , warsztaty i szkolenia z zakresu motywacji , zarzadzania czasem itp.

- EUROPARTNER SP ZO.O. JAWORZNO: Realizacja projektów społecznych dla Śląskich MOPS i MOPR- trener szkoleniowiec warsztatów miękkich trening motywacji, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, warsztaty kompetencji społecznych dla młodzieży, warsztaty profilaktyka zdrowia, konsultacje indywidualne itp.

- Autorka i realizatorka licznych warsztatów i programów w zakresie umiejętności dla rodziców wychowawczych: AKADEMIA DOBREGO RODZICA, POLIGON RODZICA, ABC WYCHOWANIA, ROZWODOWY ROLLERCOASTER oraz warsztatów umiejętności społecznych i emocjonalnych dla dzieci i młodzieży: program edukacyjno-profilaktyczny DRUŻYNA NA 6!, warsztaty z zakresu profilaktyki ŻYJMY ZDROWO,KOLOROWO, warsztaty edukacyjno -profilaktyczne JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO.