TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

W gabinecie Więź pracujemy z dziećmi i młodzieżą nad następującymi problemami:

 • Zaburzenia emocjonalne
 • Zaburzenia zachowania
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Fobie, lęki
 • Dziecko ze stresem pourazowym
 • Agresja u dziecka
 • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze
 • Deficyty rozwojowe
 • Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Zespół Aspergera
 • Dziecko w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców
 • Podejrzenie depresji u dziecka
 • Nadmierna nieśmiałość
 • Moczenie nocne

Zasady przyjęcia:


1.Na początku odbywają się konsultacje z rodzicem/opiekunem (zazwyczaj 2-3 spotkania) bez udziału dziecka.Celem konsultacji jest okreslenie trudności dziecka oraz zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego dziecka i jego otoczenia. Preferowana jest obecność obojga rodziców/opiekunów na spotkaniach. 2. Na spotkanie prosimy, by rodzice/opiekunowie przynieśli wszystkie ważne opinie,wypisy oraz inne dokumenty które dotyczą dziecka. 3. Po spotkaniach z rodzicami/opiekunami odbywają się konsultacje z dzieckiem. Konsultacje mają na celu zapoznanie się z terapeutą, określenie problemu. Może się zdarzyć, że po konsultacjach będzie zaproponowana inna forma wsparcia dla dziecka i rodziny (np. zajęcia grupowe, terapia rodzin). 4.Dalsza praca z dzieckiem oraz długośc jej trwania zależy od problemu i jest indywidualna dla każdej osoby 5.Nie wystawiamy opinii dotyczacej dziecka, możliwe jest wystawienie zaświadczenia dotyczącego 6. W dłuższym procesie terapii dziecka, raz na jakiś czas odbywać się będa spotkania z rodzicami/opiekunami - celem jest omowienie bieżącej sytuacji oraz postępów. Czestotliwość konsultacji będzie ustalana indywidualnie między terapeuty i rodzicami/opiekunami.


INFORMACJE

Czas trwania spotkań konsultacyjnych oraz terapii : 50 minut
Cena za spotkania konsultacyjne (na początku oraz w trakcie terapii dziecka): 170 zł
Cena za spotkania psychoterapeutyczne: 170 zł

Osoby prowadzące terapię dzieci i młodzieży:
mgr Katarzyna Kotulska tel: 575-455-005