TERAPIA OSÓB DOROSŁYCH

Na terapię indywidualną zapraszamy osoby które chcą lepiej rozumieć siebie, lepiej funkcjonować w społeczeństwie, wyzbyć się drażniących nawyków czy też potraktować terapię jako spotkania ogólnorozwojowe. Także zapraszamy osoby u których może występować:

 • Lęk i depresja
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Problemy w relacjach z ludźmi (partnerami, dziećmi, w pracy)
 • Rozwód/separacja
 • Trudności z powodu uzależnienia dziecka
 • Kryzys życiowy i rozwojowy
 • Kłopoty ze snem
 • Żałoba/strata
 • Trudności rodzinne / małżeńskie
 • Trudności wychowawcze z dziećmi, nastolatkami
 • Doświadczenie przemocy
 • Silna reakcja na stres
 • Psychologiczne podłoże dolegliwości i chorób

Zasady przyjęcia:


1. Na poczatku odbywają spotkania konsultacyjne (najczęściej do 3 spotkań) gdzie określa się problemy, cele do dalszej pracy. Czasami konsultacje
Następnie ustala się kontrakt terapeutyczny (setting)
2. Długośc trwania terapii zależy od wyznaczonych celów oraz zgłaszanego problemu i jest indywidualna dla każdej osoby.
3. Praca nad problemami pojawiającymi się u osoby, polega na systematycznych spotkaniach (zazwyczaj w cyklu co tydzień).
4. Zaświadczenia zostają wydane wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez pacjenta takiej potrzeby przed rozpoczęciem sesji, diagnozy lub procesu psychoterapii. Osoba, która chce takie zaświadczenie otrzymać zostanie poproszona o przedstawienie sytuacji oraz o podanie celów jego wykorzystania.


INFORMACJE

Czas trwania spotkań konsultacyjnych oraz terapii : 50 minut
Cena za spotkania konsultacyjne : 170 zł
Cena za spotkania psychoterapeutyczne: 170 zł

Osoby prowadzące terapię osób dorosłych:
mgr Katarzyna Kotulska tel: 575-455-005