mgr MARTYNA JACHOWICZ
tel. 666-511-997 [do marca 2021 nie przyjmuje w gabinecie]


W gabinecie prowadzę:

- Konsultacje psychologiczne i wychowawcze;
- Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży (do 13-14 r.ż.)
- Warsztaty i szkolenia (Zrozumieć Aspergera, Strefa Nastolatka)

- Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP

Obszary pracy:

- wsparcie i psychoedukacja rodziców;
- zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży;
- zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży;
- rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży;
- rozwijanie i stymulacja funkcji poznawczych u dzieci;
- zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży;
- zespół hiperkinetyczny, nadruchliwość psychoruchowa, deficyt uwagi u dzieci i młodzieży;
- całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera);
- praca z osobami niepełnosprawnymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną).

Wykształcenie:

- magister psychologii – profil zawodowy: Psychologia wychowawczo-kliczniczna dzieci i młodzieży oraz Psychologia zdrowia i jakości życia (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
- Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny (organizator: ROM-E Metis w Katowicach)
- Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Oligofrenopedagogiki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
- szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania – poziom podstawowy (Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej)
- szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych – TUS (organizator: Fundacja Pomoc Autyzm)
- Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego (organizator: ROM-E Metis w Katowicach)

Doświadczenie:

- doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną;
- terapia psychologiczna dzieci z:
• zaburzeniami rozwojowymi;
• trudnościami w funkcjonowaniu w obszarze społecznym;
• deficytami w obszarze poznawczym (uwaga, pamięć, spostrzegawczość itp.);
• trudnościami w relacjach rodzinnych;
• zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi;
• potrzebującymi wsparcia psychologicznego;
- zajęcia grupowe z dziećmi z zespołem Aspergera, dziećmi lękowymi oraz z trudnościami w funkcjonowaniu w grupie;
- praca z rodzicami (wsparcie, psychoedukacja).