Usługa Czas trwania spotkania Cena [ważny od 01.01.2022]

Konsultacja psychoterapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza - dorośli/rodzice w sprawie dziecka/dzieci i młodzież

50 minut

140 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych

50 minut

140 zł

Psychoterapia indywidualna/Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

50 minut

140 zł

Konsultacje/Psychoterapia rodzinna małżeńska i par

60 minut (1 terapeuta)
80 minut (2 terapeutów)

200 zł
260 zł

Warsztaty i szkolenia

Czas ustalany w zależności
od warsztatu

Kwota ustalana w zależności
od warsztatu

Wydanie pisemnego zaświadczenia

-

50 zł

Uwagi:
1) Płatność za konsultacje / terapie po zakończeniu spotkania.
2) Płatnośc za warsztat / szkolenie płatne przed zajęciami lub wcześniej (ustalane indywidualnie).
3) W terapii par / małżeństw / rodzin z zasady uczestniczy para terapeutów (kobieta i mężczyzna). W wyjątkowych sytuacjach spotkanie prowadzi jeden terapeuta.


Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na dobro prowadzonej w naszym gabinecie terapii prosimy o:

  • 1. Punktualne przychodzenie na sesje terapeutyczne; Jest to ważne nie tylko z uwagi na sprawy organizacyjne, ale również jest częścią procesu terapeutycznego: uczy granic, określonego rytmu, w którym rzeczy mają swój początek i koniec.
  • 2. Uczestniczenie w terapii regularnie; w pracy terapeutycznej bodaj najistotniejszym czynnikiem leczącym jest pełna akceptacji i empatii relacja terapeutyczna, a o taką trudno, gdy spotkania odbywają się z rzadką częstotliwością.
  • 3. W przypadku terapii dziecka udzielenie wsparcia zarówno dziecku i jak i terapeucie poprzez wykonywanie zaleconego programu terapeutycznego na terenie domu przez was samych (ewentualnie inną osobę) lub wspieranie dziecka w samodzielnym realizowaniu takiego programu w domu (w sytuacjach, gdy taki program zostanie wam przekazany), oraz poprzez uczestniczenie w konsultacjach dla rodziców (co 4-6 tygodni) lub warsztatach dla rodziców (o ile takie formy współpracy będą rekomendowane).
  • 4.Regularne wnoszenie opłat za terapię po każdej sesji. Ponieważ w przypadku terapii rezerwujemy dla Państwa konkretną godzinę danego dnia w tygodniu i niemożliwe jest zwykle zapisanie w to miejsce jednorazowo innej osoby, w przypadku odwołania wizyty.
  • 5.Umożliwienie nam 1-2 krotnego spotkania w przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów chcecie zrezygnować z prowadzenia przez nas terapii. Uważamy, że jest bardzo ważne, by Państwo mieli w każdej sprawie jego dotyczącej poczucie domknięcia, zakończenia określonego procesu – nawet gdy z różnych powodów proces ten może być negatywnie oceniany. Jeżeli przyczyna przedwczesnego zakończenia terapii leży wg Was po naszej stronie – my poniesiemy koszt wizyt „domykających”.
  • 6. Nie rozpowszechnianie autorskich programów terapeutycznych.
  • 7. Zgłaszanie nam wszelkich uwag i propozycji naszej z Państwem współpracy na spotkaniach konsultacyjnych lub formie e-mailowej na adres: psychoterapiajaworzno@gmail.com
Licząc na pomyślną współpracę pozostajemy z poważaniem.
Zespół gabinetu WIĘŹ